missie

solarwind

EEE team: In Teamwork Economy  and Ecology for Everyone.

Dit willen we bereiken door het ontwikkelen, verkrijgen en realiseren van duurzame ideeën. Via inspiratie van jong en oud, in het menselijke netwerk om ons heen. Dit kan door de inzet van projecten op het gebied van hernieuwbare energie, natuur, mens en milieu.

Dit kan als zelfstandig project of als integraal onderdeel van een groter geheel.