doelgroepen

Bedrijven

Industrie, dienstensector, MKB, Landbouw.

Overheid

Gemeenten, provincie, waterschappen, Rijk en agentschappen.

Coöperaties en VVE

Nonprofit organisatie en verenigingen.