doelgroepen

3e-team-afb04-doelgroepen-sq-0300x0300-c65Bedrijven

Industrie, dienstensector, MKB, Landbouw.

Overheid

Gemeenten, provincie, waterschappen, Rijk en agentschappen.

Coöperaties en VVE

Nonprofit organisatie en verenigingen.