markten

3e-team-afb03-markten-sq-0300x0300-c65

 • Interim management.
 • Strategische- en beleidsadviezen (internationale, Rijks-, provinciale en gemeentelijke verheid).
 • Strategie- en marktontwikkeling voor bedrijfsleven en non-profit organisaties.
 • implementatie van beleid.
 • Consortium vorming.
 • EfficiĆ«nte inkoop, tenders opzetten en begeleiden.
 • Consent- en permitmanagement, mer onderzoek en monitoring.
 • Beheer en onderhoud plannen en adviezen.

Windenergie op land/zee:

 • Strategische- en beleidsadviezen voor (Rijks)overheid, bedrijfsleven en nonprofit organisaties.
 • Businessanalyse en -cases.
 • Consortiumvorming.
 • EfficiĆ«nte inkoop, tenders opzetten en uitvoeren.
 • Green fields.
 • Inpassen in bestaande bedrijfslocaties of te ontwikkelen locaties.
 • Integreren met smart grids en andere vormen van duurzame energie.
 • Het regelen van vergunningen.
 • Milieuonderzoeken.
 • Technische scans/onderzoeken.
 • Bestuurlijke afstemming.
 • Financieringen.
 • Communicatie en burgerparticipatie.

Energie transitie en energiebesparing

Met name zonne-energie, warmte koude opslag en integrale projecten:

 • Project scans.
 • Second opinion.
 • Adviezen en ontwikkeling.
 • Het koppeling aan bestaande gebouwen en nieuwbouw projecten.

Denkt u bijvoorbeeld aan: (Zon) projecten voor VVE’s, publieke gebouwen, scholen, bedrijven en gemeenten.