referenties

Wind projecten ter land en zee:

 • Management Audit advies voor UK windparken van groot energiebedrijf. 2019
 • Offshore wind uitrol planning NWEA 2017
 • Organiseren Machmaking day 2013 en 2014 TKI-WOZ.
 • Tenderontwikkeling, matchmaking en consortiumvorming bij het innovatieprogramma wind op zee 2012 (TKI-WOZ).
 • Projectpartner Rabobank/Outsmart windparkontwikkeling op land bij zware industrie.
 • Quick scan van windkansen op landbouwbedrijf Noord Holland.
 • Strategisch advies bij Zeeuwse Offshore Wind Consortium (ZOWP).
 • Strategisch businessplan 6000MW, Taskforce Windenergie op Zee als secretaris en auteur (ministerie EL&I).
 • Projectontwikkeling geluidsarm heien op zee (IHC Merwede).
 • Consent manager Offshore windparken NL en Zweden bij Evelop/Econcern.
 • Adviseur windpark Coevorden.
 • Ruimtelijke analyse windparken en vliegverkeer.

Energie transitie en gebiedsontwikkeling:

 • Onafhankelijk advieze grott projecten Zon op dak 1000 a 1500m2 MK B bedrijven 2018-19
 • initiatiefplan “one stop shop” cleanenergie bedrijven terrein. Kwh, warmte en transport. uit Zon/ wind stroom , waterstof en warmtenet.  samen met Warmtebedrijf Amersfoort 2018.
 • Advies duurzame energie bij tankstations, retailconcern Benelux.
 • Adviseur voor zonenergie project Vereniging van Eigenaren Amsterdam.
 • Adviseur waterschappen toepassing zon- en windenergie.
 • Programmamanager Nieuwe Hollandse Waterlinie, Staatsbosbeheer.
 • Begroting voor ontwikkeling en restauratie waterlinie gebied en tientallen forten.
 • MKBA analyse economisch, klimaat en werkgelegenheid potentieel.
 • Adviseur waterstofboot initatief New York.
 • Ontwikkelaar en projectleider grootste loodrecycling project NL. Kogelvangerzand hergebruik. Landmacht.

Rapporten

2012, Innovatietafel Wind op Zee (pdf, 3,540 Kb)
2010, Taskforce Windernergie op Zee (pdf, 580 Kb)